دلدله

بسم الله.شب که می شود، آدم احساس غربت عجيبی می کند.دل هم کمی تنگ می شود.جالب است که الان که اينها را می نويسم، آنطرف بلاگی باز شده که نيستان نام دارد و صدای تارش يک آن اشکم را در آورده است.بگذريم...خلوت نيمه شب آرامشی می دهد که خستگی يک روز پر بار را در مياورد.يک روز که تعيين شده بود تا فاميل بيايند و ما را ماچی بکنند.اين صدای تار وبلاگ محبوبه خانم مرا ياد کعبه انداخت.با اجازه چند خطی بنويسم که هم دلم گرفته و هم بی وفا شده ام.

کعبه جان!!شرمنده ام که زير قولم زده ام.آخر شما نمی دانيد قرار بود هر بار ياد کعبه بيوفتم دلتنگ شوم ، گريه کنم ،عين مهتابی اتاقم هق هق کنم و برعکس آو بعد از هق هقم خاموش شوم.ولی ديگر نمی شوم ، دلتنگ نمی شوم ، تعارف که ندارم نمی شوم.لحظه ها که می روند خودم را در آنها نمی يابم که به قولهايم عمل کنم.فدای سياهی چشمانت اسير کردی و گريختي؟به دامن که آرام گرفته ای اينک ؟ حالا که رفتی بدان ديگر کسی دايه بغض من نميشود.بزرگش نمی کند.دست بر يتيمی اش نمی کشد.مسکن دردش نمی شود.

باز هم بگذريم ،يهو دلم تنگ شد...

پ.ن:

تو را ناديدن ما غم نباشد/که در خيلت به از ما کم نباشد

من از دست تو در عالم نهم روی/ وليکن چون تو در عالم نباشد.

ياعلی

/ 3 نظر / 4 بازدید
مقداد

سال نوت مبارک...مقصود خودشه کعبه وبت خونه و مسجد و دير و کنيسه و کليسا همه بهانه ان حاجی...

رضا

من چرا اینجا «سانسور» ميشم؟

دبیر

سیما، "اینک مدینه" رو نشون میداد، اومدم به رسم دیرینه(!) یه اس ام اس بزنم بگم فلان کانال ... دیدم خودم مثل قبل شوق و رغبتی ندارم که ببینم. تازه من یه سال از شما هم ... ای بابا ... آدم میخواد که دل تنگ شه ... نیستم. همین.