هوالحق

پرنده های کوچک آزادیمان شهید می شوند و دستان ما هر روز سردتر از گذشته ولی در دست هم چون زنجیر.صداهایمان را یکی کنیم و فریاد راسخ تری بکشیم تا بلرزانیم اساس جور ،خاموش کنیم نعره های استبداد ،بخشکانیم اربده های تحجر پیر.
 چگونه قلب هاتان می تپد حال که قلبی در مظلومیت شکافته شده است.

برای دانشجوی شهید توحید غفارزاده

2e3zvy1.jpg

گذر:اصل خبر قتل   بیانیه دفتر تحکیم وحدت

/ 3 نظر / 5 بازدید
فرزانه

مرسی از پيغامتان.به روز هستيم و منتظر شما.

مقداد

هيهات...هيهات...بای ذنب قتلت؟...هيهات...هيهات از اين زمانه ی پست!از طرف خودم به جامعه ی دانشگاهی که چه عرض کنم به انسانيت! تسليت عرض می کنم.