درخواست محاکمه علنی

1-22222.jpgbaghi11.jpg

release026.jpg

درحالیکه بسیجیان دانشجو! و حامیان دولت به شدت اصرار دارند که دادگاه موسویان علنی برگزار شود من هم به شدت با برگزاری این دادگاه و همچنین دادگاه سه دانشجوی پلی تکنیک و همچنین دادگاه عمادالدین باقی و همه زندانیان سیاسی به صورت علنی و اصلا به صورت زنده از رسانه ملی(!) موافقت میکنم.

پ.ن:امضا کنید.

/ 4 نظر / 15 بازدید
محمرضا یزدان‌پناه

اطاعت امر شد برادر! اگرچه با اندکی غرولند...

علی

ميگما.شرمنده. اومدی پيش ما و ما خوابيديم. يه عمره همش می خوابيم. ببينيمت انشاا...

پگاه

غير از همدردی چه ميشه کرد؟....چه علنی چه غير علنيوحکم از قبل تنظيم شده اقای مهندس.