ترس حکومت از خيزش دوباره دانشگاه

2m43t69.jpg

۱۶ آذر نزدیک است.

دانشگاه زنده است و بدون شک برخواهد خواست و این مسئله حکومتیان را نگران کرده. بی شک این شب و روزها کابوس می بینند. الف نون و هوادارانش ۲۰ آذر سال پیش را به یاد می آورند و به خود می لرزند. ای کاش ۲۰ آذر امسال هم به دانشگاه می آمدند تا می فهمید که همچنان دانشگاه زنده است با تمام زخمهایش.

/ 6 نظر / 16 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

قربانیان ترور

قربانیان ترور، زنان و کودکان آسیب دیده، آسیب های روانی ترور در جامعه... سهم ما در ساختن دنیایی بدون تروریسم چیست؟

مريم پارسی

صدا و سيما يكي از تنفر ترين پايگاه هاست... من كه كلا نمي بينم تا حرص نخورم.

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

لی لی

زنده بادودانشجويان پلی تکنيک...زنده باد مهندس حاج حسين...زنده باد ازادی....مرگ بر سر مايه داری...ديکتاتوری...خاموشی