راه ما

در پس ذهن های ما کهکشانی از اراده هاست که معمولا کم سراغشان می رویم.

/ 5 نظر / 3 بازدید
پدرام علیزاده

درود دقیقا همینطور است اما گاهی سراغ این کهکشانها رفتن مصادف است با یورش شهاب سنگهایی چون اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و...![نیشخند] [گل]

نوید

[گل]در مقابل این کلام شما سکوت کنم بهتر است[لبخند][گل]

مشرک

سلام خواستن توانستن است راستی این کهکشان راه شیریه یا...............