خاکستری

این روزها در تلاشم تا ساعاتم را به سوی رنگ واحدی هدایت کنم. همیشه دوست داشتم که از شدت مشغله ادعایم درباره توانم را محک بزنم. ظاهرا این مسئله در چندماه آینده به شدت اتفاق می افتد.خدا به دادم برسه.

پ.ن: اینان که موج سواری می کنند و جیغ می کشند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
سميه

ايشالا شمام به زودی موج سوار می شويد و جيغ می کشيد!!