وقتشه؟

مغازه آقای ديانا را هم پولوم کردند ولی آقای ديانا به خدا توکل می کند.من هم به خدا توکل می کنم.امتحانا بالاخره تمام می شوند٬ برای مشروط نشدن بايد به خدا توکل کرد. انشاالله بين دو ترم می رويم با دوستان شمال برای اينکه مشکلی تو جاده پيش نياد بايد به خدا توکل کرد. از مجيد بابايی چه خبر حتما سربازی اش تمام شده يادم است وقتی می رفت ٬ گفتم: مجيد دوری از خانواده را چه می کنی؟ ٬ گفت: توکل بر خدا. برای من اگرچه توکل کردن بيش از لفظ آن است ولی برای تحملم نه.توکل کردن تو مايه های وکيل گرفتن است ٬ وکيل ممکن است دلش نخواهد کار تو را درست کند ٬ توکل می کنم کاش مورد سوء استفاده قرار نگيرد باشد که مستجاب شويم.امضاء : توکلگر

پ.ن:خدا اگه درد ميده درمونم ميدم.(که چی؟)

/ 6 نظر / 4 بازدید
مق مق جونجونی

حاجی توکلت هميشه به خدا باشه ...هيچ چيزی تو اين دنيا بی حکمت نيست...در پايان از وبلاگ خوب و قشنگت کمال تشکر را دارم!

...moh

حاجی ميخوامت زياد!!!!! امروز ۵شنبه ست٬ بودی يه بوس بدهکاری!!!!!!!!!!!!!

...moh

حاجی جون سيد آپ ديت کن پوسيدم به مولا

meghdad

حاجی جون کمپيدايی دادا !!!

نقاب

از توکل گفتی ولی باور کن من واژه توکل رو نمی دونم . معناش برام مبهمه .مثل مامان بزرگ ها از توکل گفتی بايد عميق تر فکر کنی . به من هم سر بزن.