سلول کناری

eam1.jpg

مادرم!! گریه نکن.خواهش می کنم.محکم بمان. برمیگردم. زود.
سفید.سفید سفید.
به فدای چادر نمازت. اشک نریز. گریه نکن. من اینجایم. هنوز نفس می کشم. آخ مادر. تو چقدر وسیعی. تو چقدر بی انتهایی. کاش می خوابیدم. کاش خواب دستانت را می دیدم. دستانت را می گذاشتی بر صورتم٬ طوری که صورتم را بپوشاند و من گریه کنم. می خواهم زار بزنم. می خواهم...می خواهم ببارم
سفید.سفید.چرخان.
...
ناگاه صدای بر هم ساییدن٬ صدای چکمه می آید.صدای دلنگ دلنگ کلید.در فلزی باز می شود.کلید را از در بیرون می کشد. نور کمی به داخل می خزد.خواب می بینم؟در سلول را می بندد. انگار خوابم می برد. دشت سبزی بی انتهاست. من نمی توانم راه بروم. سه نفر به طرفم می آیند. دستانشان پر از صدایی دروغ است. مگر صدا در دست جا می شود؟ صدای نوری هم می آید. دور است لابه لای دریاهای آسمانی.انگار باران می آید.
در سلولم آتش درست کرده ام.کاش پتویی داشتم تا به دورم بپیچم در گرمای آتش بخوابم.دوره ام می کنند.سرخ پوستند.ورد می خوانند. صدای بوق قطار. باید بروم. نترس برمیگردم. هر روز می روم.سرخ پوست ها نگاهم می کنند.رعد و برق می نوازد.
بر می خیزم.
سخت است ولی باید برخیزم. پاهایم سست اند. دستم را کسی می گیرد.زمان لبخند مادرانه ای می زند. اینجا زمان مادرم است. دل می سوزاند. با من است، عمر می گذراند با من ، برای من.
...
شروع می شود.دوباره سوالهای تکراری.چهره های تکراری.میخندم ،کتکم می زنند.فریاد میزنم،میزنند، سکوت،کتک. آیه ای می خوانم٬ کتک. کاش قرآن را از بر بودم. دور سرم سیاهی می چرخد. به رقص می آیم. روی دو پا. همه جا می چرخد. رقص زیبایی است. تا به حال نمونه اش را ندیده ام. هیچ کس ندیده است. رقص با موسیقی ناب سکوت. می خندم. چرا صدایم در نمی آید. می خندم.تق تق تق. دوم دارا دام. دوم دارا دام. دوم دارا دام.
پنگ.
سفید.سفید.سفید
گله گوسفند بر دشت سفیدی می چرد. چوپانی از دور ساز می زند. صدا در تمام دشت می پیچد.صدای گلوله . دشت سیاه می شود. دسته دسته عزادار می پیچند در دشت. صدای آب. زنجیر. طبل. سنج و دوباره صدای آب. اینجا اتفاقی در شرف رخداد است. نوعی مارش جنگی. آماده باش قوا. صدای تیزی جیغ می کشد که برخیزید. طبل تایید می کند. از گوشه گوشه می رسند.دشت سپید است.سپید
...
راهرو آرام است.صدای دوتار او از ته راهرو می پیچد.خون از انگشتش می چکد.او می نوازد.باید بنوازد.باید بنوازد.زمزمه می کند.باید بنوازد.آخ بنواز دیگر.کاش بنوازد.می خواند.نمی نوازد.نخوان،بنواز.بنوا.بنو.بـ...
...
توکلت علی الله الذلی لایموت
در سلول کناری اذان می گویند
الله اکبر.الله اکبر.الله اکبر.الله اکبر
اشهد انّ لا اله الا الله

/ 17 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرياد حق طلبی

درسهایی از نهضت ملّی نفت از کتاب تاجی بر تارک تاریخ معاصر نوشته دکتر علی اکبر نقی پور(2) ... در ادامه صحبت وقتی رزم آرا گفت" روز گذشته حسب الامر اعلیحضرت همایونی اینجانب مأمور تشکیل کابینه شدم" دکتر مصدق گفت" اعلیحضرت را مجبور کردند، آمریکا و انگلیس شما را آورده اند"(از صفحه 118) دکتر مصدق هدف خود را ملّی کردن صنعت نفت قرار داده بود، ایشان نتنها با شاه درگیر نشد بلکه به وی احترام نیز می گذاشت و ما نیز اگر در پی مبارزه با انحصار طلبی ولایت مداران هستیم پس باید از درگیر شدن با رهبری و گشودن جبهه مبارزه جدید پرهیزنمائیم. موفقیت اصلاح طلبان در گرو رعایت اصل"هدف محدود و فشار نامحدود" می باشد بنابر این نباید همزمان خود را در چند جبهه درگیر نمایند.

saman

بعيد بود اينقدر قشنگ بنويسي.... ولي جدا باهات كلي و نصفي حال كردم...

جبهه مردمی مقابله با انحصارطلبی ولايت مداران

حقیقی تمامی مردم ایران باشد و در امر نظارت بی طرفی را حفظ کند، اعضای شورای نگهبان فعلی همگی از ولایت مداران می باشند که تصمیمات آنها تا کنون همیشه به نفع تفکّر و گروه خاصّی بوده است و قضاوتی جانبدارانه داشته اند. پیشنهاد می شود کمیته ای مرکّب از تمامی نمایندگان احزاب، جمعیتها، انجمن ها و دیگر تشکّل های مدنی تشکیل شود و صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس شورای اسلامی را بررّسی کرده و بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت نماید و در نهایت نیز نظر خود را در رابطه با سلامت برگزاری انتخابات اعلام کند، چون کمیته فوق جایگاه قانونی ندارد پس باید شورای نگهبان نظر آن را تأیید کند.

جبهه مردمی مقابله با انحصارطلبی ولايت مداران

حضور محترم جناب آقای حسین با سلام و تقدیم احترام به استحضار می رساند قرار است برای مقابله با انحصارطلبی های ولایت مداران جبهه ای متشکّل از تمامی منتقدین و مخالفین نظام تشکیل شود، بدینوسیله از جنابعالی تقاضا می شود با پیوستن به این حرکت ما را در انجام این مهم یاری نمائید. نام پیشنهادی برای تشکیلات فوق جبهه مردمی مقابله با انحصار طلبی های ولایت مداران می باشد. ********** برنامه های جبهه مردمی مقابله با انحصار طلبی های ولایت مداران: 1- برنامه کوتاه مدت برنامه کوتاه مدّت جبهه مردمی مربوط به انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی می باشد، در این مرحله مسئولین را تحت فشار قرار می دهیم و آنها را وادار می کنیم تا مسئولیت نظارت بر انتخابات را به نهادی به غیر از شورای نگهبان واگذار نمایند، نهادی که می خواهد بر انتخابات نظارت نماید باید نماینده

جبهه مردمی مقابله با انحصارطلبی ولايت مداران

برای تحقّق برنامه های کوتاه مدّت و بلند مدّت فوق باید مسئولین را تحت فشار قرار دهیم، یکی از راههایی که برای این منظور پیشنهاد می شود اجرای طرح هفت مرحله ای است که در وبلاگ نظر خواهی به نشانی http://faryadehaghtalabi00.blogfa.com موجود می باشد. ********** ارکان و تشکیلات جبهه مردمی: ارکان جبهه مردمی شامل مجمع عمومی و شورای مرکزی می باشد. تمامی اعضای جبهه مردمی عضو مجمع عمومی می باشند و تمامی اعضا در رأی گیری ها حق رأی مساوی خواهند داشت. برای تشکیل شورای مرکزی اعضای مجمع عمومی به گروه های هفت نفری تقسیم شده و هر گروه یک نفر را از میان خود برای عضویت در شورای مرکزی برمی گزینند. پیروز باشید دبیر تشکّل فریاد حق طلبی مردم سید محسن قائمی

جبهه مردمی مقابله با انحصارطلبی ولايت مداران

********** 2- برنامه بلند مدّت در این مرحله مسئولین نظام را تحت فشار قرار می دهیم تا اعضای فعلی شورای نگهبان را از کار برکنار کنند و به جای آنها نمایندگان حقیقی مردم را بگذارند. پیشنهاد می شود در حوزه های علمیه انتخابات آزاد برگزار شده و از این طریق پنچ نفر از فقها انتخاب شوند و به رهبری نظام معرّفی گردند و رهبری نیز پنج نفر فوق را به همراه یک فقیه دیگر به انتخاب خود(مجموعاً شش نفر) بعنوان فقهای شورای نگهبان منصوب نماید و نیز انتخابات آزاد دیگری با حضور تمامی حقوقدانهای سراسر کشور برگزار شود و 12 حقوقدان از این طریق انتخاب شوند و به رئیس قوّه قضائیه معرفی گردند و رئیس قوّه قضائیه نیز حقوقدانهای فوق را به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید و مجلس نیز از میان حقوقدانهای معرفی شده شش نفر را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کند. **********

ziba bood(albatteh darnak va vaghehee) va be omide azadiye hamehe zendaniyane aghide

بهروز عرب زاده ب وفا

با درود به شما در آستانه ی هفته ی دولت نامه ی سرگشاده ی یک هنرمند به رئیس جمهور که حاوی درخواست های جمع کثیری از هنرمندان و سایر اقشار جامعه است در وبلاگ های زیر انتشار یافت . خواهشمندم با مراجعه به آدرس های قید شده ضمن مطالعه - در صورت موافقت نسبت به لینک و معرفی به سایر دوستان و اعلام پشتیبانی در قسمت نظرها اقدام فرمائید . با تشکر بهروز عرب زاده ب وفا http://behroozarabzadeh.blogfa.com http://dastan55k.mihanblog.com http://bvafa.mihanblog.com

رضا

پست بعدی رو چرا آپ نمی کنی؟