به زمین خوردن من مخند،برمیخیزم

امروز اتفاقی افتاد که کنایه ای بود برای سرباز کردن بسیاری از زخمهای من:

به زمین خوردن من مخند، برمیخیزم
به صدای هق هق ام مخند، برمیخیزم

اگر امروز چو برگ خسته ای می افتم
در بهار بعد ازین ببین که برمیخیزم

پای رفتنم اگر سست اگر سنگین است
به اراده ها قسم که زود، برمیخیزم

بیش ازین به ناله های این چنین دل نسپار
یا علی گویم و استوار، برمیخیزم

ح.خ زمستان87

/ 6 نظر / 6 بازدید
بوی خاك

سلام پسر خوبی؟؟؟

فرشته

حالا کی خندیده؟! خدا نکند که شما بیفتید [گل]

نگار

و من همین من ساده ، برای یکبار برخاستن هزار هزار بار فرو افتاده ام...

علی

دستتو بده حاجی. ما زمین خوردتیم. تو بیوفتی که دیگه کی جواب مامان مارو میده ؟ پاشو که افتاده تر زیاد داریم. یکیش نوه ات..