پايانی در کار هست؟

oqli4j.jpg

پ.ن: هیچ چیز درونم نیست انگار! خالی شده ام و سبک مانند پرنده ای که در آستانه پریدن است. ولی من  بال ندارم. قبلا هم برایت نوشته بودم که پروازهایم بدون بال است. بدون بال بدون اوج بدون هیچ نشانه ای از پرواز٬ چیزی شبیه خزیدن.

/ 2 نظر / 19 بازدید
2khtare babash

سلام. وب جالبی داری. خوشحال می شم سر بزنی عمو.