نمایشگاه مطبوعات مسخره بود!

برخورد سرد اکثر غرفه دارها، نداشتن حرفی برای گفتن، جای خالی بحث های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی گذشته استقبال کم و بی نظمی در چینش غرفه ها به من فهماند که چند ساعت وقت تلف کرده ام.کاش لا اقل کمی اغذیه فروشی ها جبران می کردند که آنها هم اوج کثیفی و بی نظمی بودند.

تنها نکته جذب کننده من، لطف الله میثمی بود که فرصت نشد تا کمی در محضر حرف هایش بنشینم.مشهورترین چهره ای که دیدم حاج رضایی کارشناس فوتبال بود که آنقدر دورش شلوغ بود که من گفتم حتما آن وسط نیکبخت واحدی یا علی کریمی نشسته!

جای خالی شهروند امروز، هم میهن، شرق مشهود بود.

نمایشگاه عکس ایرنا که از دو بخش محمود احمدی نژاد و عکسهای انقلاب تشکیل می شد که هم نشینی این دو قسمت کنار هم خیلی بغض آور بود.

این محمدرضا هم که سه سوته بیزدر کرد رفت!

/ 1 نظر / 20 بازدید
دانوب

آخه کی چی به نظم و قاعده بوده که این دومیش باشه؟اکه این جور جاها خوردنی فروشی هاش هم بدرد نخوره که دیگر هیچ عکس ها هم حتما خیلی جالب بوده!!! "دارد می گذرد اما به سختی "