امنيت اجتماعی و ديگر هيچ

amniatejtemaee10.JPG

پ.ن: صبح سگی من با این عکس شروع شد.گناه دختربچه؟

/ 4 نظر / 16 بازدید
آناهيتا

طفلک...جنايت همينه ديگه همش که آدمکشی نيست

رضا (مسيبی)

حسين خان ما بعد عمری اومديم اينورا يه هوايی تازه کنيم بايد اين عکسو ببينم. هي ی ی ی ی ی ی...................................

خودش منو ميشناسه

تنها جايی که مردم عادی بيشتر از خلاف کاران از پليس می گريزن همينجاست اینههههه پليس امنييتی ای دنيای بی در و پيکر.