18تیر

فردا ١٨ تیر است. تصادفا سفری برایم پیش آمد که مجبور شدم فردا شرکت رفتن را تعطیل کنم. در راه برگشت به خونه داشتم به این نکته فکر میکردم که ای کاش این روز به احترام مظلومان آن حادثه یا تعطیل می شد و یا مانند کشورهای پیشرفته مثلا یک ساعت اضافه کار میکردیم.فکر کردم که ای کاش کسانی که دلشان زخم خورده آن حادثه است این روز را به نشان اعتراض مرخصی میگرفتند یا غیبت میکردند یا ... البته میدانم که با وجود دولتی شبیه این دولت احتمالا بعد از فراگیر شدن چنین حرکتی انواع و اقسام توبیخ ها برای کارکنان دولتی و دستورها و بخشنامه ها برای شرکت های غیر دولتی در نظر گرفته می شود.

پ.ن١:ایده طرح بالا اولین بار توسط نشریه پژواک امیرکبیر منتشر شد که من آنرا بازسازی کردم.

پ.ن٢: سال پیش روز ١٧ تیر اطلاعیه ای بر روی درب حافظ دانشگاه صنعتی امیرکبیر چسبانده شده بود با این مضمون:"فردا دانشگاه به علت قطعی برق دانشگاه تعطیل می باشد"

/ 6 نظر / 18 بازدید
لینا

باقطع برق وتعطیلی وهیچ کدوم ازین کارا اون روز فراموش نمیشه..روز آزادیخواهی برای اون دوست عزیز هم دعا کردم.

محمدرضا یزدان‌پناه

یاد اون وقتی میفتم كه بعضیا روی زیرانداز دراز كشیده بودن و تخمه میشكوندن و كتك خوردن دانشجوها رو تماشا میكردن...

مشرک

سلام کاش خاطرمان بود که روزهایی هست که بشریت از آن روز شرمنده باشند به حرمت 18 تیر 18 گل برای مبازان آزادی[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

الهام

18 تیر؟ چه خبره مگه این روز؟ مگه اتفاقی افتاده؟ برق دانشگاه هم حتما" اشکالی داشته قرار بوده تو اون روز درستش کنند دیگه ...

دانوب

چطوری ریفیق؟ بینم چقدر بت باید بگم اینجا مملکت گل و بلبله هان چه درخواستهایی آخه جیگر اگه قرار بود این ذوز تعطیل بشه با همچو اسمی اصلا بوجود نمیومد گل پسر اگه می خواسن بشون احترام بزارن تعطیل کنن و این حرفا که اون بلاها رو سرشون نمیووردن هی عمو دلت چه خوشس

نگار

پژواک... پژواکی خاموش از فریادهای مانده درگلو...