ريگی به کفش نيست؟ باور کنيم؟

بعد از حضور احمدی نژاد در پلی تکنیک و انتقاد و اعتراض دانشجویان که به دلایل رعایت نکردن حریم دانشگاه از طرف نیروهای امنیتی ٬ دانشجویان ارسالی و خبرنگاران حکومتی شدت یافت و بعضا تند و حتی قابل نقد شد٬ تابوی بزرگترین مقام جریان جدید سیاسی کشور که با شعارهای پوپولیستی تا آن روز به راحتی پارو زده بود شکست و این موج شجاعت عده ای دانشجوی معمولی بود که ایستاد تا بشکند و بشکاند(و براستی آنان که اینان را دانشجو نما ٬ خود فروخته و منافق می نامند٬ چه نامی برای دانشجویان ارسالی برمی گزینند؟؟؟). از آن روز بود که دانشگاه های مختلف بر جسارت خود برای نقد و اعتراض افزودند و رفته رفته فضا به سمتی می رفت که یک اتفاق مهم ولی خیلی ساده در گستره جامعه رخ دهد: مفتضح شدن یک جریان و شعارهایی که مصرف رأی فراخوانی و رأی آرایی دارند.

این شجاعت ها وقتی با انحصارطلبی در تعارض قرار گرفت تبدیل به رقابت و چه بسا جنگ شد.رقابتی که یک طرف آن آنقدر مجهز است که آدم را یاد سربازان قدیمی همراه با کلاه خود ٬ لباس ٬ سر و ابزار جنگی آهنی می انداخت و طرف دیگر آن تنها با درفشی آن هم نه بر قامت که بر دست ایستاده است برای حق طلبی.

پروژه نشریات موهن اتفاق می افتد. به دنبال موشکافی دوباره آن نیستم. آنانی که در پی کشف حقیقت اند٬ زحمت بکشند و بروند اخبار گفتار و رفتار دو طرف قضیه را بخوانند(پیشنهاد می کنم آرشیو سایت های انجمن اسلامی پلی تکنیک ٬بسیج پلی تکنیک ٬ رجانیوز٬روزنامه ها و ...   اصلا کافیست یکساعت با گوگل مراوداتی داشته باشید تا خیلی نکات دستتان بیاید). فضا ملتهب می شود و در این میان کلیه نشریات توقیف می شوند(اعم از مخالف ٬ منتقد ٬ موافق و مرید حکومت).اتفاقی که عمق اهمیت آن کمتر در آن فضا دیده میشد. دوستان ما یکی پس از دیگری به اوین رفتند و دانشگاه در خوابی تابستانه فرو رفت.

"picture deleted"

مهر آغاز می شود بدون مهر.خبرهای خوشی از اوین نمی آید(گرچه داشتن انتظار خبر خوش از اوین نوعی حماقت است) و سرانجام دوستان ما در دادگاه محکوم می شوند.و سوال اینکه اینها را برای چه گرفته بودند؟؟!! مگر ادعا نشده بود که پروژه نشریات موهن کار این سه تن بوده؟ پس چرا حکمی در این باره صادر نشد؟ بسیار خوشحال می شوم.

دانشگاه وارد ماه آبان می شود و هنوز نشریات(همه) در توقیف هستند. خبر می رسد که آیین نامه تغییر کرده است ولی نشریات هنوز اجازه انتشار ندارند. ریگی به کفش نیست؟ باور کنیم؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
محمدرضا یزدان‌پناه

سلام برادر گرامی! کاملا می‌پذیرم که دانشگاه امیرکبیر و دانشجویان آن؛ در خط مقدم شکستن ابهت پوشالی دولت کنونی و جریان اقتدارگرای حاکم داشته‌اند و البته صادقانه اذعان می‌کنم حرکت‌های اخیر دانشجویی و دانشجویان (که رفته رفته در حال تبدیل به جنبش دانشجویی دیگریست)، تنهای تنها هستند. امیدوارم دانشجویان که همواره میزان‌الحراره جامعه ایران بودند، اینبار و در این مقطع تاریخی نیز نقش خود را در رساندن کشور به ساحل امن آرامش به بهترین نحو ایفا نمایند. در ضمن! تاخیر پیش‌آمده را هم بر من ببخشایید. علتی جز گرفتاری و مشغله فراوان روزمره نداشته‌است. انشاءالله در اولین فرصت تماس خواهم گرفت و جبران خواهم نمود.