آرمان

«انسان کامل شدن نه تنها والاترین آرمان انسان است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بلکه به طور دقیق تر شایسته ترین آرمان است »

جلسه دیشب تفسیر آیه « ..تبارک الله احسن الخالقین..» بود .

انساهایی هستیم که خداوند  محترم پس از آفرینش چنین صحبتی از خودش ...

در بیان تسبیح ؛ گل به خاطر وجود نور آب خاک و هوا تسبیح میگوید که تمام هستی او همین 4 تا را می طلبد و بس. زنبور به خاطر زیبایی گلها و وجود گلستانها و ... و حال انسان، تسبیح و تمام هستی . انسان کامل یعنی تجلی صفات خداوند محترم در انسان و این می تواند زمینه ساز کبر باشد حسین بن علی(ع) عارف بزرگ و امام شیعیان، در دعای عرفه به همین نکته اشاره می کند که خدایا از انسان بودنم هیچ ندارم وبه خاطر « از تو بودنم» افتخار دارم و عزت .«اگر جزئی از انسان حجاب کل انسان شود انسان به خود جنایت کرده است» این مطلب در جامعه نیز صادق است . soghratدر هنگام اعدامش در جواب افلاطون که از soghrat وصیتی برای فرزندان soghrat می طلبد می گوید که « بروید و روحتان را پاک کنید »

و باز هم «هیچ چیز اونطور نیست که به نظر می رسه»

پیامبر(ص) فرمودند« اللهم ارنی کل شی ء کماهیة»  اللهم به من بنما هر چیز را کماهیة. و این ماهیت همان... .

/ 1 نظر / 3 بازدید
اوروار

حسين جان! اين وصله ها به ما نمی چسبه!