خسته ام خسته!

راه ها تمامی ندارند.زمان در تکاپوی جبران است.دستان خونین پشیمانند. راه ها تمامی ندارند.

tired.jpg

دانشجوی ترم ده بودن خیلی سخته. نه درس میشه خوند. نه فعالیت. نه کار . نه خواب. نه خوراک. این سرماخوردگی هم چقدر مزخرف است.تمام نمی شود.

پ.ن:42-16939550.jpg?size=67&uid={1027ea73-f175-46ea-85f9-8bc553d3b57e}

/ 2 نظر / 6 بازدید
مريم پارسی

می دونی يه وقتايی وقتی داری پارو می زنی و می بينی جلو نمی ری يه دفعه از جات بلند می شی و نگاهی به جلوی قايقت می ندازی و می بينی که روی يه تکه سنگی و سر قايق رو به آسمان هست! چه خوب گفتم همينو می ذارم تو وبلاگم!

حمید

اینجوری که میگی، من شدیداً از سال دیگه می ترسمااااااا