رسانه ملی و نداشتن ظرفيت يک سرود

دیروز روز دانشجو بود. صداو سیما سعی داشت تا خودش را در این مناسبت شریک کسانی کند که با نفرت او را نمی پذیرند. دیروز آهنگ آغازین سرود یار دبستانی پخش می شد تا شروع سرود. صدا و سیما می داند که ظرفیت پخش محتوای چنین سرودی را ندارد. دلم به حالشان می سوزد٬ پخش کنند دردسر برای عقائد و افعالشون درست میشه٬ نکنند هم که ترسشون رو نشون میده.

پ.ن: سه آذر اهورایی دربند

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمدرضا یزدانپناه

البته نمیتوان این واقعیا را کتمان مکرد که متاسفانه بسیاری از مفاهیمی که روزگاری وجه ممیزه آزادی خواهان با اقتدارگرایان ایرانی بود، این روزها دچار استحاله ای درونی و شاید هم برونی شده اند و معنای خود را از دست داده اند.