بود که قرعه دولت به نام ما افتد

شعر و حرف و التماس انگار هیچ فایده ای نخواهند داشت. تفألی زدیم و این آمد:

قال لاتخافا،اننی معکما اسمع و اری...طه 46

و حال یکی بیاید روی اشکهای ما T  بکشد کسی زمین نخورد

/ 2 نظر / 17 بازدید
مشرک

سلام ههههاااااااااااااااااااان[ناراحت]من که نبفهمم[نیشخند]کاشکی اونام بفهمند[دست]