لذت آزادی دوستان ٬ لذت گه گيجه دشمنان!

بالاخره حکمی که باید ۷ ماه پیش رای به بی گناهی بچه های امیرکبیر میداد صادر شد. نبود هیچ گونه مدرک بر ضد دانشجویان بازداشتی سرانجام به تبرئه از گناه ناکرده شان انجامید. خوشحالی ما اکنون حد و حصر ندارد که از شرمندگی دوستانمان داشتیم خفه می شدیم.خدایا صدهزار بار شکر.

اما بیش از این لذتی بر ما مستولی است که از گه گیجه تهمت زنان می بریم.کسانی که بی واهمه و بدون ترس با بی شرمی بدترین توهین ها را به فرزندانی از این خاک زدند که برای آزادی تلاش می کردند.امروز حراست و بسیجی ها نمی دانند چه بگویند. پیامچه های بسیجی ها وقتی که هنوز از تبرئه مطمئن نبودند نشان از این می دهد که خواب خوششان پریشان شده است.

درود بر احسان مجید و احمد که صبوری کردند. درود بر خانواده هایشان که با عزتمندی اینک شاهد آزادی فرزندانشان خواهند بود.

پ.ن: خنده های مجید در شب قبل از بازدداشت همکف خوابگاه که میگفت: حسین جیغشون زود درمیاد. 

/ 3 نظر / 17 بازدید
علی يا هم اتاق؟!

سلام حاجی. امروز اگه بيای دانشگاه هم شيرينی آزادی بچه ها رو نوش جان می کنی و هم يه شيرينی ديگه رو! پاشو بيا تنبل... از دست ميديا.