پیامک

گفتم مرا همین بس که عاشق تو هستم
گفتا که عاشــق مــن تـــرس از بلا نـــدارد.

/ 6 نظر / 14 بازدید
سروش

عاشق های الان رو که نمی گی...!؟

نیما

چه بی ربط گفتا در جواب من!

شیدای شب

این از حافظ بود؟اگه نه که خیلی شبیه بود. مگه تو ترس از بلاداری؟

مشرک

سلام تو شیطون بلایی گوگوری مگوری[نیشخند]

سحر

من اگه باشم هم این شعر وجودمو شاید پر کنه ای در میان جانم و جان از تو بی خبر از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر