يک تکه نان ٬ يک تکه امتنان

ــ چشماتو ببند ، چی می بینی؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ــ هیچ کس.

ــ خب دیگه ، هیچ کس یعنی همه کس ، همه کس هم یعنی هیچ کس ، حالا حالت خوب شد؟ پاشو برو ازون طرف

...

دستاتو بده به من ، گوش کن انگار که چیزی اینجا کنار تو می لرزد ، همین نزدیکی ها کنار شانه های تو. تو غرق چیزی هستی مثل یک تکه نان و من فکر می کنم که چه خوب می شد اگر شانه هایت برای من بود و یا شانه های من برای تو.

می شنوی؟اصلا از این گذر رد می شوی؟ امامزاده برای نشستن مناسب نیست ، خیلی شلوغ شده است این روزها ، می گویند عزیز نظر کرده خدا شده سوره مریم را از حفظ می خواند.چه با سوز هم می خواند. تو چی قرآن می خوانی ؟ تا به حال دلتنگی هایت را با آن قسمت کرده ای؟ زیر باران هم می روی ؟ نبینم گریه ات را غریبه ای ببیند ها. در حسرت صداقت نگاهت کاشتی و رفتی .از دور هم که چیزی پیدا نیست ، از نزدیک هم. تو از من غریبه تری و شاید غریب تر.

دلتنگ که باشم همانجا پیدایم می کنی،روی ضلع همان مربع کوتاه که فقط مال من است، که فقط مال تو است.

ببین چه قدر خانه عزیز شلوغ شده ، و فقط عزیز میداند که قیس در امامزاده است.

پ.ن:تو را ناديدن ما غم نباشد

/ 5 نظر / 5 بازدید
انيکا

کاش چيزی به اسم شک وجود نداشت ...شايدم منطق...حالا اسمش هر چی هست اگه نبود همه ميتوانستيم در تقلای دستان مسيح سوره ی مريم را عاشقانه تر بخوانيم....

.

مقداد

فيلم تکاندهنده ای بود حاجی...

دختر آفتاب

کاش با ديدن هيچ کس ها زخم دلهامون هم خوب می شد... دلتنگت شده بودم

مانا

به نام او... چرا گرفته دلت مثل آنکه تنهايی چقدر هم تنها خيال کنم دچار آن رگ پنهان رنگها هستی دچار يعنی عاشق خيال کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دچار آبی دريای بی کران باشد... ما از ماهی دچارتر نيستيم ... با بقيه اش می شود ساخت .... در پناه او ...