سلول

زمان می ایستد.
نور به زوال می رود.
معشوق نگاهش را ربوده است.
<>
عربده
تا پایان روز بعد عربده می کشیم.
صدایمان تا پای دیوار همسایه هم نمی رسد ولی.
مادر صدا میزند:«آرام دیگران خفته اند»
می خندم که
آری خفته اند.
<>
پنجره ندارد،
تنها از سوراخ کوچکی هوا به داخل می آید.
دو چراغ کم سو را با حفاظ به سقف کوبیده اند.
روی دیوار چیزهایی نوشته شده.
مبهم است خوانده نمی شود.
اینجا هیچ چیز نیست جز کمی مواد نرم لزج!!!
اینجا کله من است
آشوب است، آشوب نمی نماید..

پ.ن:پی نوشت چیز مسخره ای است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهدی

سلام وبلاگ زيبايی داری موفق باشی به ما هم سر بزن

محمدرضا يزدان‌پناه

بگو! چنگال خون آلود رسوا را که اینک کشته ها از گور می خیزند! یکی با کفش و دستارش، دگر با بوت و زولانه فشرده خامه در چنگش! که یعنی پیشه ام درس دبستان بود سراسر استخوان های سفید گوشت پوسیده به خندق پهلوی هم گشته قربانی! ندا سر میدهد اما! خطاب آتشین دارد الا مردم - لا ملت - الا ای هموطن بشنو " شهیدان گناه نا کردۀ ملک بدخشانیم" چه شد قاتل؟ چه شد جلاد ؟ همان نامرد بی پروا که چشمش پردۀ ابلیس قدرت کور گردانید! و با لاف دروغین دفتر رسوایی بار آورد در آن شبها! که عمر شب بدست دیگران گردیده طولانی برای صبحدم خواهان! گروه نور خواهان!