پلی تکنیک در بستر بیماری

امروز یکی از بچه های دانشگاه رو در یک همایش دیدم.هنوز درسش مونده بود. اخبار خوبی از دانشگاه نداد.خیلی فشار آوردن.جوری که هیچگونه فعالیتی مجوز نداره.به نگهبانان خوابگاهها اختیارات زیادی دادن از جمله گشتن اتاقها و گشتن کیف ها هنگام ورود.ورودیهای جدید از بدو ورود در قرنطینه به سر می برند تا تربیت سیاسی نشن.خیلی ناراحت شدم.باید کاری کرد.

/ 2 نظر / 17 بازدید
ممصادق

ناراحت نشو این قانون برای همه س استثنا هم نداره[لبخند]

دانوب

آره خوب اوضاع بد که نه بدتر شده چه کنیم؟