رسوا

دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
...

آی روزگار ، آی روزگار ، آی روزگار.. این روزها غم دوستی را می خورم که به خاطر سرطان خانمش قطره قطره آب می شود و از بین می رود. ترانه بالا پخش میشد، آشناییشان را تعریف کرد و بعد مثل ابر بهاری اشک ریخت، قلبم داشت از غصه می ترکید/دعا کنید خواهش می کنم.

/ 8 نظر / 3 بازدید
نیما

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده صیدی، صیاد رفته باشد [ناراحت]

شیدای شب

وای خدای من!!! من قول میدم از ته دل دعاش کنم.[گل]

مشرک

سلام متا’سفم انشا’الله به حرمت عشق وعاشقی خوب شود راستی حال خودت چطوره:؟[گل]

هاجر

سخت خیلی سخت!!!امیدوارم اوضاع خیلی زود بر وفق مرادشون بشه....

هاجر

سخت خیلی سخت!!!امیدوارم اوضاع خیلی زود بر وفق مرادشون بشه....