بای ذنب قتلت؟

دانشجوی سال آخر پزشکی به جرم هم نشینی با نامزدش در پارک / سه دانشجوی پلی تکنیک به جرم فعالیت دانشجویی (و نه به اتهام آنچه به خاطرش گرفته شدند٬یعنی نشریات مجعول) / یک نویسنده به اتهام ارتکاب جرم قهرمان داستانش / رییس انجمن حمایت از زندانیان به جرم حمایت از زندانیان / یک سخنران به جرم پاچه خواری نکردن از رییس جمهور / ...

اینجا چه خبره؟؟؟ من کیم؟ اینا کی ان؟

/ 1 نظر / 16 بازدید
محمدرضا یزدان‌پناه

سلام برادر! اوضاع خیلی به هم وره(یه تیکه کلام شخصی). متاسفم. جز تاسف و البته مقادیری نفرت چیزی ندارم...