وضعیت آبی خواهد شد

به دستور دستانمان روزهایی از پی هم خواهد آمد که من تو را و تو من را فرا بخوانیم در کنگره الوان نیکبختی. صدایت صدایم را رساتر می کند وقتی می گویی برخیز. من اکنون ایستاده ام بر فرازی از تو که به سوی آسمان است. آری تمام خواهد

/ 6 نظر / 21 بازدید
امین

و پس از آن دلشوره های جدید یکی پس از دیگری ... مرا برهانید از این بند وا نفسا ... و دیگر چرا کجا خواهم آیا؟![نیشخند]

سارا

روزي اين دلشوره تمام خواهد شد ولي از پس آن دلشوره‌اي ديگر آغاز و اين حرف اوج بدفكريست؟؟!شايد! [گل]

مشرک

سلام خوشحالم که شنیدم خاتمی می آید من که دو ماهه از سیاست های پشت پرده بی خبرم[گل]

بهنام

Time will prove...

آرش حمیدی

آری گاهی فقط آهی مانده درین روزگار واهی

مقداد

مرخصی بدون حقوق هم نمیدی خداجون؟![زبان]