سوسک هایی که زود بزرگ می شوند

چند روز پیش برای قضای حاجت در پوزیشن دوست داشتنی زندگی قرار داشتم که حرکت نقطه ای سیاه توجه من را به خود جلب کرد.آیتیگماتیسم سبب شد که چشمان محترم را تیز کنم.
...سوسک کوچک.
دلم به رحم آمد و پیگیری ای برای به تاریخ چسباندنش نکردم.گذشت.
امشب جهت به تن نشاندن وضو به توالت سه میلیون تومانیمان(متری یک میلیون ونیم) رفتم که شاخک های بزرگ یک سوسک ـ که معلوم نبود آمریکایی است یا آلمانی یا دورگه ـ حال وضو را از من گرفت و ما را مشغول کرد. حساب کردیم که اگر بی خیال شویم این می خواهد همین طور بزرگ تر شود و شاید تا یکماه آینده برای یک ...یش کوچولو از ما اخاذی هم بکند. از آنجا که لوکیشن مناسب ضربان دمپایی نبود با شلنگ آب اول خواستم تا سوسک را در مکان بهتری بیابم.خیس شدم ولی فرستادمش همونجایی که باید بره.بدون درد بدون خون ریزی.
گذشت.نمازمان را خواندیم و مشغول وبگردی شدیم.ایمیلی حاوی دو عکس برایمان فرستاده بودند.اول عکسارو ببینید:

این آقای عبدا.. از وقتی که ما وارد پلی تکنیک شدیم مشاهده شد تا آخر ۵ سالی که بودیم. از عناصر بسیـ..جی که در همه دعواها و از جمله حضور احمدی نژاد در پلی تکنیک در نقش مهاجمین به جنبش دانشجویی بود و البته اخیرا طی حکمی که در بالا مشاهده می کنید مزد چماق بدستیشو هم از هم مسلک خودش مهنسسس بذرپاش گرفته. من یکی دوبار هم با ایشون دهن به دهن شدم ولی متاسفانه نه دمپایی بود نه شلنگ پرفشار.
  
نویسنده : حسین ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱۱
تگ ها :