پوتین برای سربازان جدید و توهمات ما

شبها سرگرمی اکثر مردم ايران ديدن چهره مرد هزار چهره شده. آن چيزی که ما در روز زياد می بينيم منتها نميدانيم که اينگونه اند. انتقاد و کنايه اين مجموعه به اقشار خاصی از جامعه برای اولين بار است که اينچنين رک و بی پرده مطرح می شود. انتقادات مطرح شده در قالب طنز و کنايه به نيروی انتظامی بيشترين عکس العمل جامعه از جمله اهالی اينترنت را برانگيخته.از جمله آنکه ديدم در بالاترين يکی از موضوعات داغ مرد هزار چهره است. برداشت اينکه در قالب رسانه ملی چنين انتقادی با اين سطح از صراحت برای من بسيار عجيب و ناشدنی است و مرا به سمت نيتی غير از آنکه بقيه به آن می پردازند ميبرد.
چگونه ممکن است که کسانی خيال کنند که اين انتقادات از دست مسئولين در رفته است؟
چگونه ممکن است که از امکانات نيروی انتظامی يک طنزپرداز استفاده کند در جهت کوباندن اين نيرو؟
چگونه ممکن است با خاطره ای که مديران شبکه ۳ از برنامه کوله پشتی و مجری آن دارند در همين شبکه دوباره چنين اتفاقاتی بيفتد؟
ای کاش اهالی وبلاگستان و مخصوصا کسانی که ادعای فهم و درک بالايی دارند با عينک شفاف تری نگاه می کردند.ای کاش به ياد می آوردند که کسی اين سريال را ساخته که بزرگترين اعتراض مدنی تاريخ مجلس در ايران را به سخره گرفته بود. اشتباه نکنيد اين شيوه مطرح کردن يک نوع استفهام انکاری است که مردم را به نيروی انتظامی مطمئن می کند و اشتباهات استراتژيک اين مجموعه در طرح امنيت اجتماعی را به اشتباهات فردی معدود فرماندهان آن نسبت می دهد که نه از سر عناد که از سر نادانی گاها حرکات هتاکانه ای انجام داده اند.
پوتين برای سربازان جديدی است که اين سالها برای اقتدارگرايی به آنها نياز بيشتری دارند. دستبند برای همفکران من و شماست که عده ای از آنها هم اکنون در زندادن به سر می برند به جرمهای ناکرده. اينان می خواهند القا کنند که مردم بايد به فکر پول آب و نان و برق و نفت باشند نه ديگر هيچ چيز ديگری.

  
نویسنده : حسین ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٠
تگ ها :