هوالحق

پرنده های کوچک آزادیمان شهید می شوند و دستان ما هر روز سردتر از گذشته ولی در دست هم چون زنجیر.صداهایمان را یکی کنیم و فریاد راسخ تری بکشیم تا بلرزانیم اساس جور ،خاموش کنیم نعره های استبداد ،بخشکانیم اربده های تحجر پیر.
 چگونه قلب هاتان می تپد حال که قلبی در مظلومیت شکافته شده است.

برای دانشجوی شهید توحید غفارزاده

گذر:اصل خبر قتل   بیانیه دفتر تحکیم وحدت

  
نویسنده : حسین ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۳٠
تگ ها :